Četvrtak, 18.07.2024, 15:47:25
        DOBRO DOŠLI ČUVARI BH TRADICIJE

                                                          Tel.+387 61 152 203
                                                
Welcome Guest | RSS
Main | PORIJEKLO DZIHANOVIC 2 dio | Sign Up | Login
VRIJEME

PRETRAŽI STRANICU

REDOVNI POSJETIOCI
free counters OTVORENO 08.03.2012.

 

2.SALIHOVI(Salko,Ahmo,Adem-zv.(Brko-hodža) ,Alija i kćer Hana)

Džihanović Džihana Salih sin zemljoradnik rođ 29.09.1850 god oženio se 04.03.1876 god umro 01.03.1913 god
Džihanović Saliha Ajka žena iz Djedina Žigićka rođ 07.11.1854god a umrla 19.08.1917 god

Džihanović Saliha Salko sin zemljoradnik i majstor,rođ.14.08.1887 oženio se 13.02.1905 a umro 10.05.1921 god
Džihanović Salke Fata  žena iz Fazlića kći Ahme rođ 18.11.1888 god a umrla 04.03.1918 god
Džihanović Salke Hava II žena iz Tupkovića kći Muje Mustafića rođ 02.05.1971 god udala se 15.09.1920 god a umrla 15.09.1929 god
           (Preudata za Osmu Džihanovića kao udovica od Salke)


Džihanović Salke i Fate Mehmed -VRŠIKA-sin radnik i zemljoradnik rođ 30.10.1906 god oženio se 01.11.1928 god a umro 26.06.1980 god
Džihanović Mehmeda Džemila(Sevda) žena iz Brložaka kći Sulje Halilovića rođ 2.05.1908 god a umrla 27.07.1962 god

Džihanović Mehmeda Mejra kći udata ua Sinana Brčaninovića u Živinice rođ 02.04.1929 god udala se 28.01.1949 god
Džihanović Mehmeda Fata kći udata u Bašigovce za Ibrahima Konjevića rođ 11.12.1933 udala se 09.10.1956 god
 

Džihanović Mehmeda Ahmet-VRŠIKA sin radnik u inostranstvu ugostitelj rođ 08.06.1944 god oženio se 26.08.1964 god umro 20.12.2005god

Džihanović Ahmeta Hana(Fehkija) žena iz Pasaca kći Hamida Salkičića rođ 27.06.1941 god

Džihanović Ahmeta Hamid sin rođ 04.06.1965 god oženio se 27.12.1986 god
Džihanović Hamida Safeta žena iz Višće kći Mehe Okića
Džihanović Hamida Elvira kći rođ 09.10.1988.udata za Džinić Emira 29.05.2010god
Džihanović Hamida Asmira kći rođ 13.01.1991.god

Džihanović Hamida Asmir sin rođ  04.08.1996 god


Džihanović Ahmeta Džemila kći rođ 24.06.1975 god udata

Džihanović Mehmeda Zejna kći udata u Kovačeviće za Mešić Šabana rođ 19.02.1942.udata II put u Pasce 12.08.1963 god
Džihanović Mehmeda Ćimka kći udata za Hasana Ćejvanovića rođ 16.02.1945. udata 17.09.1967 rastavljen

Džihanović Mehmeda Omer sin radnik u inostranstvu rođ 14.09.1947 god oženio se 28.09.1973 god
Džihanović Omera Elizabeta žena iz Mađarske kći Kovač ištrana rođ 22.02.1947 god
Džihanović Omera Senija  II žena iz Živinica kći Adema Faića rođ 1950 god udala se 1982 god

Džihanović Mehmeda Suljo sin umro kao dijete rođ 07.10.1937 god umro 25.01.1938 god
Džihanović Mehmeda Ibro sin umro kao dijete rođ 09.03.1951 god umro 04.02.1952 god
Džihanović Salke Adem radnik u rudniku rođ 01.12.1915god oženio se 03.04.1940 god umro 08.03.1990 god
Džihanović Adema Ajka žena kći Avde Trumića rođ 28.03.1923 god(rastali se)
Džihanović Adema Hašima II žena kći Ibrahima Goletića rođ 15.05.1917 god udala se 09.10.1941 god a umrla 11.01.1990 god

Džihanović Adema Mevla kći udata u Kovače za Sajmina sina rođ 28.03.1943 god udala se 13.06.1964 god
                                          udata II put  23.07.1966 god za Abdulaha Memiševića

Džihanović Adema Salih radio u inostranstvu umro od Leukemije rođ 03.03.1946 god oženio se 02.10.1970 god umro 01.05.1972 god
Džihanović Saliha Emira žena iz Slavinovića Jahić prezime rođ 02.03.1952 god(rastali se)
Džihanović Saliha Edina II  žena iz Koraja kći Novalije Mujanovića rođ.25.03.1953 god udata 09.12.1971 god odselila se

Džihanović Adema Hava kći umrla kao dijete rođ 28.07.1948 god umrla 29.10.1949 god
Džihanović Adema Emina kći udata u Kamenicu-Sarajevo za Baltu envera rođ 03.11.1950 god udata 11.06.1969 god
Džihanović Adema Fazila kći udata za Esada Trumića rođ 20.01.1953 god udata 22.01.1971 god

Džihanović Adema Semiz sin veliki majstor zavarivac po svijetu rođ 23.09.1955 oženio se 25.07.1985 god umro mlad
Džihanović Semiza Hatidža žena iz Srebrenika trgovkinja rođ 16.08.1961 god


Džihanović Semiza Salih sin rođ 22.10.1988 god.elektro tehnicar- trgovac

Džihanović Semiza Ahmet


 
Džihanović Salke Muharem zv Paša ugostitelj rođ 17.08.1911 god oženio se 03.03.1947 god umro 17.10.1985 god
Džihanović Muharema Arzija žena iz G.Tuzle kći Osmanović Uzeira rođ 01.02.1900god umrla.......(nisu imali djece)
 
Džihanović Salke Ćimka udata za Abdulaha Čokića rođ 14.07.1914 god udala se 07.10.1935 god umrla.......

Džihanović Saliha i Ajke Žigić  Ahmo  sin zemljoradnik rođ 15.07.1885 god oženio se 14.01.1911.umro 18.09.1959.
Džihanović Ahme Zada žena iz Galovića kći Lapendić Atifa rođ 14.04.1890. udata 14.01.1911,umrla 27.05.1937 god
Džihanović Ahme Fata II žena iz Krive Rijeke kći Muje Bajrića rođ 05.11.1898god udata 22.04.1939 god  umrla 14.06.1948 god

Džihanović Ahme Sulejmen-ĆERIM ratni invalid SS-trupa rođen 03.01.1918 god oženio se 01.10.1946 god umro...1997god
Džihanović Sulejmena Munira žena iz Zenuna kći Halilović Avde rođ 17.03.1924 god umrla..........
Džihanović Sulejmena Fazila  kći umrla kao dijete rođ 09.08.1947 god umrla 03.12.1947 god
Džihanović Sulejmena Rifat sin umro kao dijete rođ 04.10.1948 god umro 18.01.1949 god
Džihanović Sulejmena Sulejman sin umro kao dijete  rođ 26.10.1949 god a umro 13.11.1949 god
Džihanović Sulejmena Muniba kći umrla kao dijete rođ 26.10.1950 god umrla 06.04.1951 god

Džihanović Sulejmena Šaban sin radnik u Austriji rođ 02.05.1952 godoženio se 22.05.1970 god umro 2012 g
Džihanović Šabana Emina žena kći Rahmana Trumića rođ 16.04.1952 god rad u inostranstvu
Džihanović Šabana Aida kći rođ 20.02.1971 god
Džihanović Šabana Elvida kći rođena 1982 god

Džihanović Šabana Salih radnik u inostranstvu rođ 03.05.1974 god
Džihanović Saliha Zuhreta žena rođ Alić
Džihanović Saliha Nermin sin 1997
Džihanović Saliha Adelisa kći 1995
Džihanović Saliha Nermina
 
Džihanović Sulejmena Dilka udata za Džemu Musića rođ 02.04.1955 god udala se 02.03.1974 god udovica
Džihanović Sulejmena Zinda(Nesiba) kći udata za Sarajlić Sejfulaha rođ 16.12.1957. udala se 09.12.1977.
Džihanović Sulejmena Fatima kći udata za Ibrahimović rođ 26.10.1959 god udata 24.08.1987 god


Džihanović Ahme Derva kći udata za Rasima Goletića rođ.14.02.1916 udala se 09.12.1933 god umrla 19.04.1983.
Džihanović Ahme Ajka kći udata za Aliju Durakovića-Beširovići rođ.08.03.1921 god udata 11.08.1942 god umrla 15.03.1980 god
Džihanović Ahme Fatima kći udata za Hasana Halilovića-Zenuni rođ 01.09.1927 god udata 02.07.1947 god umrla 11.02.1992 god
Džihanović Ahme Fata kći udata u Zukiće za Jukića rođ 23.06.1928 god udata 13.03.1949 god
Džihanović Ahme Šaha kći udata za Mustafu Goletića rođ 01.02.1931 god udata 07.01.1952 god

Džihanović Saliha Adem sin (Hodža) umro kao momak rođ 15.07.1892 god umro 16.07.1922 god
Džihanović Saliha Hana kći udata u Nevrenču za Goletić Osmana rođ 21.03.1896 udata 06.0.1919 god umrla 11.06.1958 god

Džihanović Ahme Salko-BALTA  sin radnik u rudniku rođ.01.05.1933god oženio se 26.01.1952 god umro 11.05.1989 god
Džihanović Salke Rukija žena iz Sejdića kći Ibrahima Nišića rođ 17.01.1934 .god

Džihanović Salke Rifet sin radnik u inostranstvu rođ 30.01.1953 oženio se 07.01.1972 god
Džihanović Rifeta Šaha žena iz Dubrava kći Karić Muharema rođ 18.09.1951god
Džihanović Rifeta Jasmina kći rođ 14.10.1972 god
Džihanović Rifeta Amira kći(blizni) rođ 26.09.1976 god
Džihanović Rifeta Amir sin(blizni) rođ 26.09.1976 god

Džihanović Salke Fatima kći umrla kao dijete rođ 13.06.1955god umr 14.06.1959 god

Džihanović Salke Izet sin umro dijete rođ 03.08.1957 god umro 18.09.1959 god
Džihanović Salke Sahba  kći udata u Lukavicu za Maslić Hasana rođ 14.03.1959 god razvela se i preu.u Stupare

Džihanović Salke Ahmo radnik sin rođ08.07.1961 god oženio se 16.07.1985 god
Džihanović Ahme Hasija žena kći Rifeta Jagodića rođ  04.07.1966 god

Džihanović Salke Izet sin radnik rođ 04.03.1963 god oženio se 20.12.1984 god
Džihanović Izeta Šemsa žena iz Hadžija rođ 1967 god

Džihanović Saliha Alija sin(hodža) zemljoradnik rođ 11.08.1899god oženio se 10.12.1919god umro 21.02.1955god
Džihanović Alije Emina žena iz Pasaca kći Berbić Saliha  rođ 09.11.1899 umrla 29.05.1966 god

Džihanović Alije Salih sin radnik poginuo u ratu rođ 17.06.1921 pogino 10.12.1943 god
Džihanović Saliha Emina  žena iz Potočara kći Šabana Tuholjakovića  rođ 04.09.1925 god

Džihanović Saliha Abdulah-CRTALO  sin radnik u rudniku rođ 21.02.1942 god oženio se 19.03.1965 god umro 16.02.1985 god
Džihanović Abdulaha Rukija žena iz Ševara kći Huse Paravlića rođ 06.01.1948 god
Džihanović Abdulaha Senija kći udata u Beriće za Halilovića 01.02.1986 rođ 22.03.1966god

Džihanović Abdulaha Said sin rođ 07.08.1968.oženio se 08.02.1992 god rastavljen
Džihanović Abdulaha Šahzija kći rođ 13.12.1969.god umrla mlada 1995 god
Džihanović Abdulaha Bahira kći rođ 24.01.1972 god udata za Mujanovića

Džihanović Abdulaha Salih sin rođ 15.03.1976 god oženjen.....

Džihanović Alije Ćazim sin umro dijete rođ 05.08.1923 umro 13.06.1933 god.
Džihanović Alije Sulejman sin umro dijete rođ 22.10.1931.god umro 04.09.1937 god.
Džihanović Alije Zejnil sin umro dijete rođ 24.05.193 god umro 23.03.1938 god.

Džihanović Alije Ćamil-BRICO radnik u rudniku rođ 03.09.1928 god oženio se 05.02.1956 god umro 27.04.1978 god
Džihanović Ćamila Džidža žena iz Živinica kći Hasage Mešića rođ 08.12.1937 god umrla......
Džihanović Ćamila Refija kći udata za Derviša Šabanovića 09.08.1974 god a rođena 07.02.1957 god

Džihanović Ćamila Zejnil ugostitelj  rođ 16.07.1958 god oženio se 25.09.1981 god
Džihanović Zejnila Hasija žena kći Mešić Raifa rođ 26.06.1962 god

Džihanović Zejnila Anis  sin ugostitel rođ 22.10.1982 god
Džihanović Zejnila Sedina kći ................

Džihanović Ćamila Zikrija sin umro kao dijete rođ 05.02.1960 umro 21.01.1961 god

Džihanović Ćamila Zijad sin radnik u rudniku rođ 07.01.1962 god oženio se 08.11.1986 god
Džihanović Zijada Mirzeta žena kćerka Nezira Šabanovića  rođ01.04.1965 god

Džihanović Ćamila Safija kći udata za Seada Mujanovica 30.07.1983 a rođ 13.04.1964 god
Džihanović Ćamila Emina kći udata za Jagodić Fikreta 22.08.1986 a rođ 07.03.1966 god
Džihanović Ćamila Hanifa  kći udata za Islamović Mersudina 09.08.1991 god a rođ 21.05.1971 god
Džihanović Alije Mustafa-KUSTURA sin radnik u školi rođ 20.08.1937 god umro 03.04.1977 a oženio se 05.10.1965 god
Džihanović Mustafe Razija žena iz  Kovača kći Fehrić Mehmeda rođ 03.05.1945 god

Džihanović Mustafe Mirsad sin rođ 10.08.1967 god oženio se 23.08.1992 god

Džihanović Mustafe Emira kći rođ 28.03.1973 god udala se 05.08.1992 god za Vahida Bešliju

Džihanović Alije Nezira(Hajra) kći udata za Šemu u Makedoniju rođ 05.06.1941 udala se 22.04.1969 god
                                                          (sada doselili u Živinice -SLASTIČAR)
3.-Hasanovi sinovi ( Hasan , Meho i Ibrahim)
 
Džihanović Džihana Hasan zemljoradnik rođ 11.04.1846 god umro 02.03.1916 a oženio se 05.10.1868 god
Džihanović Hasana  Hanka žena iz Djedina rođ 07.08.1848 god a umrla 22.07.1918 god

Džihanović Hasana Meho sin zemljoradnik rođ 03.06.1881 god umro 07.08.1918 god a oženio se 15.03.1903 god
Džihanović Mehe Hatidža žena iz Alića kći Fejze Fejzića rođ 11.01.1882.a umrla 01.04.1922 god

Džihanović Hasana Huso sin  zv Paša rođ 17.05.1875 umro 15.06.1936. nije se ženio


Džihanović Mehe Ibrahim sin zemljoradnik rođ 11.11.1909 god umro 21.10.1957 god a oženio se 21.11.1928 god.
Džihanović Ibrahima Fata žena rođ 18.08.1913. (razveli se)
Džihanović Ibrahima Ajiša II žena iz Nukića kći Husejna Nukića rođ 08.09.1905 god umrla 09.09.1977 god a udala se 15.04.1936 good

Džihanović Ibrahima Meho-KOMŠO sin radnik u rudniku rođ 20.07.1937 god.oženio se 08.10.1956 god

Džihanović Mehe Ćaza žena kći Omera Jagodića rođ 23.05.1937 god

Džihanović Mehe Sevlija kći udata za Velagić Fehima u Livno rođ 05.01.1960 udala se 29.03.1987 god
Džihanović Mehe Hatidža kći udata u Hercegovinu 03.07.1986 a rođ 27.05.1962 god
Džihanović Mehe Ajiša kći udata za Čomić Rahmana u Rožaj 03.09.1988 god rođ 07.04.1965 god
Džihanović Mehe Hava kći udata rođ 23.01.1967 god
Džihanović Mehe Muniba kći rođ 24.10.1969 god udata
Džihanović Mehe Razija kći rođ 15.10.1972 god udata
Džihanović Mehe Ramzija kći rođ 25.09.1974 god udata
Džihanović Mehe Sahida kći rođ 27.06.1981 god
Džihanović Mehe Ibrahim(Brajčin Hodža)rođ 29.10.1978 oženio se 22.10.2002 god
Džihanović Ibrahima Azemina žena rođ....
Džihanović Ibrahima Melika kći 2003
Džihanović Ibrahima Danija kći 2011

Džihanović Ibrahima Hatidža kći umrla kao dijete rođ 07.04.1939 god umrla 03.07.1942 god
Džihanović Ibrahima Šaha kći udata u Dubrave rođ 22.09.1942 god udata 10.03.1964 god


Džihanović Mehe Fejzo sin radnik u Konjuhu rođ 14.06.1905 god umro 08.11.1962 god a oženio se 07.11.1928 god
Džihanović Fejze Duda žena kći Muje Paočića rođ 07.03.1908 razveli se
Džihanović Fejze Hava (Đulba)II žena iz Tuholja kći Mumina Halilovića rođ 05.01.1922.udala se došla 10.10.1944 god umrla
Džihanović Fejze Mevla kći udata za Jusufa Musića 1967 god a rođ 25.02.1946 god

Džihanović Fejze Šahbaz sin funkcioner u vladi-sudija rođ 13.06.1949 god oženio se  1975 god
Džihanović Šahbaza Munira žena iz Kladnja Čamdžićka rođ 1950 god
Džihanović Šahbaza Senka kći rođ 1978 god
Džihanović Šahbaza Selma kći rođ 1982 god

Džihanović Fejze Hasan-VRANAC  rođ 08.01.1953 god-UMRO 27.03.2015- oženio se 21.12.1973 god
Džihanović Hasana Mevla(Hana) žena kći Mujage Goletića rođ 26.06.1955 god
Džihanović Hasana Senada kći rođ04.03.1975 god udata u Kaliforniju za Rastoder Dževada

Džihanović Hasana Senad sin rođ 18.03.1978 god

Džihanović Fejze Husein sin-sudija rođ 28.10.1955 god oženio se 20.06.1981 god
Džihanović Huseina Nusreta žena profesorka rođ 02.09.1959 god kći Muradifa Aljića
Džihanović Huseina Meliha kći rođ 03.06.1982 god

Džihanović Huseina Emir sin rođ 21.05.198..
   4.Ahmetova djeca zv Brko-OVAJ KORIJEN DŽIHANOVIĆA JE IZUMRO
ZATO JE NASTO ROD NAŠ AVDIĆA
 
Džihanović Džihana Ahmet sin zv Brko rođ 11.07.1854 god umro 03.03.1903 god oženio se 06.01.1879 god
Džihanović Ahmeta Musa žena iz Živinica Memagićka rođ 23.10.1859 god umr 19.10.1917 god
Džihanović Ahmeta Emina kći udata u Živinice za Kučka(Šabanović)rođ 27.05.1883 udala se 05.04.1905 umrla

Džihanović Hasana Mujo(Mustafa)sin rođ 15.02.1871 god umro 11.12.1940 god oženio se 22.02.1894 god
Džihanović Muje Duda žena iz goleta rođ 11.08.1874 umrla 05.02.1909 god
Džihanović Muje Emina II žena iz Pasaca Salkičićka rođ 24,03.1880 god umrla 13.08.1915 god a udala se 01.09.1900god
Džihanović Muje Naza III žena iz Djedina Žigićka rođ 17.11.1884 god umrla 17.05.1918 god a udata 12.03.1911 god
Džihanović Muje Naza IV žena iz Živinica kći Mehmeda Brčaninovića rođ 29.01.1881 god umrla 27.04.1944 god a udala se 09.05.1919god

Džihanović Muje i Naze Fata kći udata za Šerifa Avdića  rođ 06.05.1904 umrla 20.07.1973 god a udala se 09.11.1921 god
Džihanović Muje Mejra kći udata u Živinice za Mehu Rodića rođ 07.11.1909 umrla 30.12.1985 a udata 27.03.1930 god
Džihanović Muje i Naze Alma kći udata za Redžu Avdića rođ 25.05.1920 god umrla 1991 god a udala se 06.10.1937 god
Džihanović Muje i Naze Muharem sin umro kao dijete rođ 17.05.1933 a umro 06.05.1934 god

5. Džihanović Džihana Emina zv Đula

5. Džihanović Džihana Emina zv Đula  kći rođena 1856 god udala za Aliju Butkovića koji je doselio u Živčiće i Džihan mu je kao veliki bogataš najbogatiji dao polovinu sela Živčić kao miraz
 -tako su od ovog korijena nastali Butkovići

STRANICA SE UREĐUJE O SVIM LOZAMA DŽIHANOVIĆA IZ ĐURĐEVIKA-MOLIM RODBINU DA NAM DOSTAVI PODATKE O NOVIM NASLEDNICIMA-NOVOROĐENČADIMA"DZIHAN"Pogrebne usluge Đurđevik P.J.kompletne usluge za Dzenaze vlastita proizvodnja,na usluzi NON-STOP 24 sata Kontakt informacije u BRENTI REZ Đurđevik ili na tel. 063/028-844 ili 035/773-279

 

PRIJAVI SE

SADRŽAJ

ARHIVA 2019.


Copyright MyCorp Kemix BiH © 2024Free website builderuCoz
Creative Commons licenca
  Kemix BiH
autor Dzemal Dzihanovic
//kemix.ucoz.com/
1996-2019.