Četvrtak, 18.07.2024, 16:28:18
        DOBRO DOŠLI ČUVARI BH TRADICIJE

                                                          Tel.+387 61 152 203
                                                
Welcome Guest | RSS
Main | PORIJEKLO DZIHANOVIC 1 dio | Sign Up | Login
VRIJEME

PRETRAŽI STRANICU

REDOVNI POSJETIOCI
free counters OTVORENO 08.03.2012.

 
   PORIJEKLO DŽIHANOVIĆA POČINJE IZ IRANA "DŽIHAN" PRA,PRA,PRA  ČUKUNDJEDA  DOSELI
 (KRAJEM  XV  VIJEKA)


Uvijek me zanimalo naše porijeklo.Ono što sa sigurnošću znamo što su nam preci prenosili sa koljena na koljeno o NASTANKU DŽIHANOVIĆA stoji ovako;Đurđevik se spominje od prije Turske vladavine.Još od starog    vremena Stjepana Tomaševića, -Bosanskog poslednjeg kralja.U to vrijeme   Đurdjevikom je upravljao neki Petrišević Đurđa Srbin.Po njegovom imenu  Đurđa možda i Đurđevik dobio ime.U Živčićima je u to vrijeme bio Živko Živcic posjednik.Džihan doseljenik iz Irana bio je najbogatiji u Živčićima u  to doba.
    DŽIHAN-DŽIHANI-DŽIHANOVIĆI
  u Bosni i Hercegovini,Đurđevik-Živčić

Od starog našeg pretka Džihana koji je doselio iz Irana i izrodio tri sina,od kojih je jedan otišao u Čelić i tamo osnovao selo Džihani o tome svjedoči  i Džihanska rijeka i Džihanska džamija jedna od najstarijih u BiH,i koja je pod zaštitom UNESK-a,još uvijek u okolini Čelića žive porodice Džihanović    Zaista ima dokaza o postojanju DŽIHANA u okolini Čelića čitavo selo se zove DŽIHANI-STARA DŽAMIJA"DŽIHANSKA" je uvrštena u zaštitne spomenike UNESK-a,tu sam pronašao zapis iz Abdulahove avlije;CITIRAM-DZIHANI, SRCE ČELICA
"Dzihani, zbilja lijepo ime, ime, koje nas podsjeca na Šaha Dzihana iz Indije, a najvjerovatnije da to ime nejma nikakve veze sa tim carem. Dzihani su posigurno najstarija Čelicka mahala, smjestena u
dolini izmedju dva brda. Kroz Dzihane protice Dzihanska rijeka, koja dijeli naselja na dva dijela, tu su jos izvori Vodica izvor, Sopot i Bajrmovaca izvor, jos treba dodati da skoro svaka avlija ima svoj bunar.
Domacini iz Dzihana imaju i svoje njive na koje su ponosni jer tamo siju, kopaju, zanju i tamo drze krave i ovce, te njive oni zovu: Bucje, Koncarusa, Prosina, Lukcic, Polja i Kovacusa. Dzihani imaju oko 130 kuca, koje su se ugnijezdile oko dzamije i sa lijeve i desne strane je okruzuju i grle. Prva dzamija je
podignuta 1914, mada je prilikom rekonstrukcije u zidu dzamije pronadjen racun od Brcanske banke iz 1907. pa se racuna da je dzamija radjena 1907. godine. Inace, u Dzihanima je dzamija imala drvenu munaru sve do 1972., kada se podigla zidana munara....."

Drugi Džihan je odselio na područje Kalesije o tome svjedoče sadašnje porodice Džihanovića u Kalesiji,Jeginjovom Lugu kao i u Gračanici.Saznanja o Džihanovićima na području Kalesije imaju zaista svaki smisao o postojanju prvih Džihana.Sedam porodica na području Jeginjova luga od kojih je opet jedan odselio u Tupković i saznanje o braći Džihanović u Tupkoviću koji žive.Opet Alija i uvjek se ponavljaju imena a saznanje i da je jedan od braće nastanjen na području Kladnja sve to ima veze i lozu prvih DŽIHANA.

 A treći je kao najstariji sin Džihan  ostao na babovini Džihana u selu Živčić u Đurđeviku.Mi ćemo pratiti ovu LOZU jer to je naša loza.Džihan je izrodio sinove 1.Osman zv.Bećir(imo samo jednog sina Osmu),2.-Salih(imo Salku,Ahmu,Adema,Aliju i kćer Hanu),3.-Hasan(imo Hasana , Mehu i Ibrahima),4.-Ahmet zv Brko(nije imo sinova) i imali su sestru Eminu zv Đula koja se udala za Aliju Butkovića koji je doselio u Živčiće i Džihan mu je kao veliki bogataš najbogatiji dao polovinu sela Živčić kao miraz.
                                        PISANI PODACI O NOVIJIM DŽIHANOVIĆIMA
                       (od tada od 1800 godine se uvode i prezimena Džihanović)

Džihanović Džihan starosjedioc u selu Živčić najveći bogataš rođen 24.05.1815 god oženio se 07.11.1838 a umro 13.01.1897 godine
Džihanović Džihana Hava žena iz Kladnja nezna se čijaj rođ.17.09.1818 god a umrla 21.07.1890 god.

 1. STARI PEĆAN-Osman zv Bećir


 

Džihanović zv.Bećira-Osmana-sin Osmo rođ 11.04.1842 god umro 29.01.1948 god

Djedo živio 106 godina .O njemu se priča da su ga zv PEĆINA bio veoma krupan ,kad konj nesmije preko mosta on zađe pod konja i prenese ga preko mosta,prevuče kola i opet konja upregne!To se prenosi sa koljena na koljeno ta priča!Po njemu naša loza je dobila naziv PEĆANOVIĆI.PRVA ŽENA Džihanović  zv Bećir-Osmo je žena Đula iz Zukića Hanetović djevojačko rođ 07.04.1845 god a umrla 28.07.1919 god.Džihanović Osme Hava II žena  iz Šahića-Bašić-Kulović prezime djevojačko rođ  29.08.1878 god.  umrla 27.07.1918 god.Džihanović Osme Ajša III žena  iz Djedina kći Hasana Imširovića rođ.03.07.1888 god.a umrla 04.05.1921.g.Džihanović Osme Musija IV žena iz Živinica kći Salkana Trumića rođ.11.11.1902 god umrla 06.04.1932.Džihanović Osme Mejra V  žena iz Džebara kći Imšira Mujakovića rođ.15.05.1890 god  a umrla 13.03.1950.Džihanović Osme Hava  VI  žena iz Tupkovića kći Muje Mustafića rođ.02.05.1871 god. a umrla 15.09.1929 .
Džihanović Osme i Musije Šaha kćerka umrla kao dijete rođ.15.06.1931.umrla 27.04.1932 god.
Džihanović Osme Đula kći udata za Emina Musića u Musiće(Begić)rođ 17.04.1898 udata 05.10.1916 a umrla 17.01.1943 god
I KORIJEN od OSME -PEĆANOVIĆI
1.sin Alija

Džihanović Osme i Have Alija sin radnik rudar rođen 15.05.1896 god oženio se 06.12.1922 god a umro 27.04.1982 god.


VIDEO ZAPIS DŽIHANOVIĆ OSME ALIJA 1968
Džihanović Alije Šaha žena iz Bašigovaca kći Dropić Alije rođ 09.08.1895 god udala se 06.12.1922 god a umrla 13.12.1961 godine

Džihanović Alije Omer sin radnik u rudniku rođ.17.11.1926 god. oženio se 10.10.1944 god umro ..............
Džihanović Omera Refija žena iz Lukavice kći Rame Trakić rođ 18.08.1928 god udala se 10.10.1944god-

sin Alije OMER-DJECA-LOZA
 
Džihanović Omera Minka kći udata u Dubrave za Šabana rođ.02.11.1950 god udala se 24.11.1976 god.

Džihanović Omera Osman sin radnik u rudniku rođen 24.05.1954.god oženio se 07.08.1977 god
Džihanović Osmana Fadila žena iz Noćajevića kći Hadžikić Fadila rođ.26.10.1958 god udala se 07.08.1977.

Džihanović Osmana Edisa kćerka  rođ.31.05.1978 god.
Džihanović Osmana Enes sin rođen 01.04.1981 god umro kao dijete..........
Džihanović Omera Sifeta kćerka rođena 02.01.1957 god udata u Stupare 14.10.1984 god.
Džihanović Omera Šahim umro kao dijete rođ.15.03.1959 god umro 25.04.1960 godine
Džihanović Omera Šaha kćerka udata u Beriće rođ.27.05.1985 god. udata 30.11.1985 god

Džihanović Omera Ramiz sin radnik u rudniku rođ.07.03.1961 god oženio se 11.10.1985 god
Džihanović Ramiza Nusreta žena iz Hadžija kći Avde Mazića rođ 1965 god udata 11.10.1985 god.

Džihanović Ramiza Semir  sin rođ 01.12.1986 god
 oženjen Amirom iz Djedina kći Šehić Ismeta
Džihanović Semira Amira  žena  rođ 25.11.1986
Džihanović Semira Ramiz sin rođ 01.09.2009.

Džihanović Ramiza Senida kći.......

Džihanović Omera Hariz sin radnik u rudniku rođen 20.02.1963 god.
oženjen  kćerkom Jusufa Šišića iz Živinica
Džihanović Hariza Azemina žena
Džihanović Hariza Midheta kćerka 17.01.1996god

Džihanović Hariza Omer sin rođ 17.0.1998 god


Džihanović Omera Nihad sin radnik u rudniku rođ.01.02.1971 god.

oženjen kći Avde Delića iz Bašigovaca
Džihanović Nihada Elvisa žena

Džihanović Nihada Enes sin 2004 rođ
  II  KORIJEN od OSME -PEĆANOVIĆI
 
2.sin IBRAHIM-Hadžija-DJECA-LOZA

Džihanović Osme Ibrahim radnik u rudniku postao Hadžija 1962 godine rođ 18.02.1905 god oženio se
 12.12 1928 god a umro 26.12.1987 god

Džihanović Ibrahima Šaha žena kći Mušana Jagodića iz Živčića rođ.10.05.1907 god udala se 12.12.1928 god. a umrla 11.06.1944 god.
Džihanović Ibrahima Derva II žena iz Bašigovaca kći Begić Šabana rođ.05.07.1925 god udala se 09.08.1944 god umrla 2000 god.

Džihanović Bećir sin Ibrahima i Šahe radnik u Konjuhu rođ 17.02.1931 god.
oženio se 22.03.1944 god I put
Džihanović Bećira Hava žena iz Bašigovaca kći Hase Mrakanovića rođ 27.05.1926 udala se 22.03.1944(razveli se)
Džihanović Bećira Kadira II žena iz Kupjeruha Kadrićka rođ.3.03.1932 god udala se 07.09.1952.(razveli se)
Džihanović Bećira Rukija  III žena  iz Jahića Halilovićka rođ.09.11.1933 udala se 01.02.1954 god(razveli se)
Džihanović Bećira Emina  IV žena  iz Živinica Hurićka rođ 11.04.1930 god udala se 09.11.1956 (razveli se)
Džihanović Bećira Muniba V žena iz Musića kći Adema Vejzovića rođ.20.12.1929 god udala se 01.03.1958 god umrla 05.02.1980 god.
Džihanović Bećira Ajka VI žena iz Dubrava kći Mehe Bajrića rođ.06.08.1949 god a  30.12.1981(rastali se)

Džihanović Bećira i Have Ćazim sin radnik u Njemackoj i obrtnik u Bosni rođen 24.01.1949 god. UMRO 16.07.2018.
oženio se 09.01.1970 god.
Džihanović Ćazima Sadika žena iz Odžaka kći Ahmeta Mahmudbegovića rođ 05.11.1949 god.

Džihanović Ćazima Izeta kći rođ.14.11.1970 god.
Džihanović Ćazima Nermina kći rođ 25.06.1978 god.

Džihanović Ćazima Jasmin sin rođ.25.06.1975 god.
Džihanović Jasmina..........žena
Džihanović Jasmina Mila kći
Džihanović Jasmina Karla kći

Džihanović Ćazima  Edin sin obrtnik "Brenta rez"
rođ 28.12.1985 god oženjen od Ćazima Goletića
Džihanović Edina Indira žena
Džihanović Edina Lejla kći  rođ 04.12.2004
Džihanović Edina Melisa kći rođ 28.06.2009 god

Džihanović Edina Ismail sin rođ 21.11.2010 godDžihanović Bećira Zinka(Šaha) kći udata u Dubrave za Muhameda Rakovca rođ 06.12.1950 god udala se 11.01.1972 god.
Džihanović Bećira Zumra kći udata u Lukavicu za Ligić Hasana rođ.07.10.1957god udala se 04.11.1975 god umrla mlada
Džihanović Bećira Muruveta kći udata u Nukiće za Imamović Zirajeta rođ 02.12.1958 god. udata 12.01.1979 god.
Džihanović Bećira Lutvija kći udata za Esada Memagića u Živinice,rođ.13.03.1960 god udata 26.12.1981 god.
Džihanović Bećira Safija kći udata u Gornju Tuzlu rođ.22.12.1961 god udala se 08.05.1982 god.

Džihanović Bećira Hazim sin medicinar rođ.17.03.1964 god umro mlad
oženio se  sa  Nasihom iz Berića
Džihanović Hazima Elvedina kći rođ.20.041988god

Džihanović Hazima Elvedin sin rođ.21.04.1996 god


Džihanović Bećira Ajka VII žena iz priluka Zukićka rođ.1953 god udala se 08.08.1982 god.
Džihanović Bećira i Ajke Jasmina rođ 1983 god udata u Medoviće za Goletića

Džihanović Ibrahima i Šahe Hava kći udata za Ismeta Goletića u Medoviće rođ.22.10.1933 god udala se 06.07.1954 god.umrla 1996 god
Džihanović Ibrahima i Šahe Ajka kći umrla kao dijete rođ.01.10.1936 god.umrla 03.04.1937 god.

Džihanović Ibrahima i Šahe Mumin sin radnik u rudniku rođ.16.06.1940.god -umro 22.01.2015.oženio se 07.03.1959 god.

Džihanović Mumina Džemila žena iz Beširovića Durakovićka rođ.12.02.1941 god umrla ..................
Džihanović Mumina Mirsada kći rođ 09.07.1965 god. udata u Bašigovce za Begić Mustafu
Džihanović Mumina Zijada kći  rođ 07.07.1971 god. udata................

Džihanović Mumina Sead sin auto električar  rođ 13.08.1967 god

Džihanović Seada Semir sin medecinar
Džihanović Seada Semira kći 01.01.1997.god

Džihanović Ibrahima i Derve Ćazim umro dijete rođ.15.07.1945 god umr 28.08.1946 god


Džihanović Ibrahima Halil ugostitelj rođ 07.07.1947 god umro 30.06.2017. oženio se 10.07.1965 god

Džihanović Halila Mevla žena iz Galovića kći Mehmeda Taletovića rođ.12.12.1947 god.
Džihanović Halila Senada kći udata za Lapendić Nusreta rođ.01.03.1966 god udala se 11.08.1983 god.
Džihanović Halila Suada kći rođ 17.07.1969 god. udata Tuholjaković u Potočare

Džihanović Halila Senad sin rođ 07.03.1977 god radnik u inostranstvu

Džihanović Senada Benjamin dijete
     

Džihanović Ibrahima Mujo sin radnik u Livnici rođ 01.11.1949 god.umro 05.09.2013.oženio se 08.12.1967 god
Džihanović Muje Munira žena iz Barica kći salke Zoletića rođ.08.05.1949 god


Džihanović Muje Nedžad sin automehaničar rođ 04.08.1968 god.
Džihanović Nedžada Nerka žena
Džihanović Nedžada i Nerke kćerka Admira
 
Džihanović Muje Dževad sin vozač rođ.25.03.1972 god.
Dzihanović Dževada Hajrija žena
Džihanović Dževada Emina kći rođ

Džihanović Dževada Muamer sin rođ 23.10.1996 godDžihanović Muje Dženad sin vozač rođ 01.05.1975 god.
Džihanović Dženada Samira žena kći Ekrema Musića

Džihanović Dženada i Samire sin AdnanDžihanović Muje Admir sin mehaničar rođ.............

Džihanović Ibrahima Ibrahim(Braho) radnik u rudniku rođ.28.07.1954 god
oženio se 23.02.1973 god.
Džihanović Ibrahima(Brahe )-Nevresa(Timka) supruga  kći Šahima Trumića iz Živčića rođ.20.11.1954.god

Džihanović Brahe Albima kći rođ.03.07.1977.god udata za Mirsada Derviševića u Ilijaš

Džihanović Brahe Almir(Brato)  rođ 11.09.1979 god.
Džihanović Almira Altijana  žena Hodzicka iz Živinica rođ

Džihanović Almira Alem sin rođ 26.01.1996.Džihanović Ibrahima Rasema kći udata u Tuzlu za Muhameda(Fehima)Tirića rođena 02.04.1952 god. udala se 31.12.1978 god.
Džihanović Ibrahima Emina kći udata u Višću za Ševketa Šabanovića 22.09.1977 a rođena 25.03.1960 god.

Džihanović Ibrahima Džemal (Kemix)sin -diskograf,mediji-RTV rođen 05.02.1958 god
oženjen 19.08.1977 god
Džihanović Džemala Nusreta žena  kći Mumina Trumića iz Živčića rođ.20.01.1957 god.(razveli se)
Džihanović Džemala Sajda II žena iz Tareva kći Nezira Avdića rođ.04.08.1962 god.došla-udala se 1980 god(razveli se)
Džihanović Džemala Kada III žena rođ.1965god.došla-udala se 1981  iz Careve Ćuprije prezime Sirotanović(razveli se)
Džihanović Džemala Nusreta žena po II put došla ponovo 1981 god.(razveli se)ponovo razvod 1983 god.
Džihanović Džemala Bahira IV žena rođ 1960 god.iz Ševara Mehmedinovićka  došla -udala se 25.12.1985 god(razveli se)
Džihanović Džemala Fahreta(Fatima) V žena rođ 1956 god iz Aljića(razveli se 1986 god.)
Džihanović Džemala Mirzeta VI žena rođ 1970 god kći Malkić Hasana iz Kuljana(rastali se)1986 god
Džihanović Džemala Emina VII žena iz Bašigovaca kći Hasana Butkovića rođ.18.11.1972 god došla udala se u junu  1990 god.

Džihanović Džemala i Nusrete Džimi sin  rođ 24.08.1980 god
Džihanović Džimija Sadija(rastali se)kći  Kalajevac Alije iz Dubrava
Džihanović Džimija Adela II žena(rastali se)kći Rizvića  iz Živinica

 
Džihanović Džimija i SadijeDženan sin rođ.2002.
Džihanović Džimija i Adele .............kći rođ  2011


Džihanović Džemala Dženid  sin rođ.08.10.1982 god.oženio se 2004 god
oženjen Elvira kći Isme Hodžića iz Stupara
Džihanović Dženida Elvira žena  rođ.05.07.1982 god
Džihanović Dženida Dženita kći rođ.20.07.2005.god

Džihanović Džemala i Emine Džedemina rođ 06.01.1992 god udata u Banoviće za Salihbašić  Armin
Džihanović Džemala Dženana rođ.10.11.1994.god


Džihanović Džemala Džedmin rođ.10.01.2005 god(blizni)
Džihanović Džemala Džermina rođ 10.01.2005 god(blizni)

STRANICA SE UREĐUJE O SVIM LOZAMA DŽIHANOVIĆA IZ ĐURĐEVIKA-MOLIM RODBINU DA NAM DOSTAVI PODATKE O NOVIM NASLEDNICIMA-NOVOROĐENČADIMA

"DZIHAN"Pogrebne usluge Đurđevik P.J.kompletne usluge za Dzenaze vlastita proizvodnja,na usluzi NON-STOP 24 sata Kontakt informacije u BRENTI REZ Đurđevik ili na tel. 063/028-844 ili 035/773-279

 

PRIJAVI SE

SADRŽAJ

ARHIVA 2019.


Copyright MyCorp Kemix BiH © 2024Free website builderuCoz
Creative Commons licenca
  Kemix BiH
autor Dzemal Dzihanovic
//kemix.ucoz.com/
1996-2019.